Zásady ochrany osobních údajů

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů (Zásady) ve vztahu k platformě VAKOVAKO (Platforma), kterou provozuje Nadační fond 2091, IČO: 11893184, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 2019 (Provozovatel či my).

Přečtěte si, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud jste uživatelem Platformy (Vy). Tyto Zásady obsahují důležité informace o Vašich právech.

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. V případě, že se rozhodnete nám Vaše osobní údaje neposkytnout, nebude možné používat Platformu v plném rozsahu.

Pokud jim zde není přiřazen jiný význam, termíny s velkým počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v podmínkách používání Platformy dostupných na https://vakovako.com/cs/podminky-pouzivani.

Kdo zpracovává Vaše údaje:

Správcem Vašich osobních údajů jsme my. Další osoby, které nám dodávají své služby jsou zpracovatelé. Ohledně problematiky osobních údajů nás můžete kontaktovat e-mailem: app@vakovako.com.

Proč a jak zpracováváme Vaše údaje:

Pro založení Účtu (a tedy možnost přispívat na jednotlivé Sbírky) od Vás budeme potřebovat následující údaje:

 1. uživatelské jméno,
 2. e-mail a
 3. heslo k Účtu.

V případě, že si od nás vyžádáte Potvrzení o Daru, budeme od Vás potřebovat následující údaje:

U fyzických osob tyto osobní údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. daňové identifikační číslo / rodné číslo,
 3. datum narození a
 4. adresu trvalého bydliště.

U právnických osob tyto údaje: 

 1. název,
 2. sídlo,
 3. daňové identifikační číslo a
 4. identifikační číslo.

Zpracováváme Vaše údaje pro následující účely:

 1. Za účelem splnění našich povinností, které vůči Vám máme na základě Podmínek používání Platformy. Za tímto účelem můžeme zpracovávat Vaše údaje, které jste nám poskytl/a, nebo které nám poskytnete v budoucnu tím, že budete užívat Platformu.  
 2. Pokud jste se přihlásil/a k odběru newsletteru, příležitostně Vám budeme zasílat newsletter o Sbírkách, které vystavujeme na Platformě. Pokud jste se přihlásil/a k zasílání newsletteru o našich službách, smíme Vám příležitostně zasílat tento newsletter, protože je to naším oprávněným zájmem. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv zrušit způsobem popsaným níže. Pokud se Vás výslovně zeptáme, zda si přejete dostávat náš newsletter a Vy nepotvrdíte svůj zájem na jeho zasílání, budeme to považovat za odmítnutí a nebudeme Vám newsletter zasílat.
 3. Pokud užíváte Platformu, budeme Vás příležitostně informovat o novinkách o Platformě, zejména o nových Sbírkách. To platí i pro případ, že se nepřihlásíte k odběru newsletteru. Zasílání newsletterů můžete kdykoliv odmítnout, propagace našich služeb je ovšem naším oprávněným zájmem.
 4. Můžeme zpracovávat Vaše údaje, které jsou nezbytné k uplatnění nároku z našich práv, protože je to naším oprávněným zájmem.

Uchovávání a doba zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v elektronické podobě. Přijali jsme potřebná technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich ohrožení či úniku.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat:

Údaje k účelu podle pododstavce (1) – údaje získané za účelem plnění účelu Platformy budou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností a zákonných povinností souvisejících s Darem.

Údaje k účelu podle pododstavce (2) – zasílání newsletterů – budeme zpracovávat, dokud neodmítnete zasílání newsletterů.

Údaje k účelu podle pododstavce (3) – propagace a zlepšování služeb – budeme zpracovávat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování neodmítnete.

Údaje k účelu podle pododstavce (4) – ochrana našich práv – budeme zpracovávat, dokud trvá náš oprávněný zájem.

Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat jiným zpracovatelům, kteří nám dodávají IT, marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely. Pokud převedeme Vaše údaje mimo EU, ochrana osobních údajů bude zajištěna na základě standardních smluvních doložek.

Vaše práva

V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – od nás můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom jaké Vaše konkrétní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme je zpracovávat) a jejich výmaz a opravu (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), a dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů.

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat e-mailem. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery.

Závěrečná ustanovení

V případě, že požadujete doplňující informace, může se na nás kdykoliv obrátit na e-mailu app@vakovako.com.

Tyto Zásady jsou účinné od 01. 07. 2023 a jsou k dispozici online na https://vakovako.com/cs/ochrana-osobnich-udaju.

Na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na Přijmout vyjadřujete Váš souhlas s tímto použitím. Další informace o cookies.

Pokročilá nastavení souborů cookies

které zajišťují, že Platforma funguje správně. Tyto soubory cookies umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, ověření identity a správa sítě. Tyto cookies nelze zakázat.

která sbírají data, jejichž účelem je si pamatovat volby Uživatelů, abychom mohli poskytnout lepší a více personalizovanou zkušenost.

které jsou použity ke sledování efektivity reklamních kampaní, abychom mohli poskytnout relevantnější služby a lepší reklamy podle vašich zájmů.

které nám pomáhají pochopit chování návštěvníků na našem webu, objevit chyby a poskytnout lepší celkovou analytiku. Data z cookies analyzujeme v anonymizované podobě.

Tyto soubory cookies se používají k získání souhlasu s přenosem uživatelských údajů pro reklamní účely.

Tyto soubory cookies zajišťují použití údajů k personalizaci reklam (jako např. remarketing).