Zpět

Kde pomáhá VAKOVAKO?

Přispět

VAKOVAKO posílá pomoc do pěti oblastí: pralesy, oceány, biodiverzita, nejohroženější a lidstvo. V rámci každé oblasti můžete podpořit neziskové organizace, které pomáhají tam, kde je to nejvíc třeba: od ochrany posledních tučňáků brýlových až po zdravotní péči lidem uprostřed krizí.

PRALESY

Zachování deštných pralesů má zásadní význam pro udržení celosvětové biodiverzity. Vyskytuje se v nich neuvěřitelně rozmanitá škála rostlinných a živočišných druhů. Mnohé nikde jinde nenajdete. Rozsáhlé odlesňování a neudržitelná těžba dřeva však pralesy významně ohrožují.

Dary poslané přes VAKOVAKO na tuto oblast podporují přední organizace chránící deštné pralesy, včetně Amazon Watch, Rainforest Action Network a Rainforest Trust.

OCEÁNY

Bez oceánů by nebyla Země taková, jakou ji známe. Pokrývají 71 % celého světa, žije v nich 240 000 druhů a regulují klima. Nadměrný rybolov, znečištění a klimatická změna však pro oceány představují významné hrozby. Ohrožují jejich ekologickou rovnováhu a přežití nesčetných mořských živočichů.

Dary poslané přes VAKOVAKO na tuto oblast podporují přední organizace chránící oceány, včetně Oceana, Ocean Conservancy a Sea Shepherds Conservation Society.

NEJOHROŽENĚJŠÍ

Podle seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) je přibližně 42 000 druhů ohroženo vyhynutím. Z toho 25 000 druhů je zařazeno na seznam ohrožených nebo kriticky ohrožených druhů, včetně orangutanů, sviňuch, slonů a tygrů z ostrova Sunda. Ničení životního prostředí, pytláctví a další lidská činnost představují pro tyto zranitelné druhy významné hrozby. Vědci předpokládají, že do roku 2050 by jich mohl vyhynout 1 milion.

Dary poslané přes VAKOVAKO na tuto oblast podporují přední organizace chránící přírodu, včetně Re:wild, WILD Foundration a Wildlife Conservation Society.

BIODIVERZITA

Zachování biodiverzity je nezbytné pro udržení ekologické rovnováhy. Bez ní bychom ztratili jedinečné a nenahraditelné formy života. Biologicky rozmanité ekosystémy umožňují pro člověka klíčové věci, jako je opylování, úrodnost půdy a kontrola nemocí. Ničení životního prostředí, změny klimatu a lidská činnost však biodiverzitu významně ohrožují, což vede k narušení ekosystémů po celém světě.

Dary poslané přes VAKOVAKO na tuto oblast podporují přední organizace chránící přírodu a její biodiverzitu, včetně World Wildlife Fund, The Nature Conservancy a Greenpeace.

LIDSTVO

Humanitární pomoc v krizích, jako jsou ozbrojené konflikty, přírodních katastrofy nebo epidemie, je nezbytná. Zachraňuje životy a zároveň podporuje udržitelný rozvoj. Humanitární organizace však často čelí omezeným financím, politické nestabilitě a dalším překážkám. Je potřeba společné a koordinované úsilí, abychom zmírnili utrpení lidí a obnovili místní komunity.

Dary poslané přes VAKOVAKO na tuto oblast podporují přední humanitární organizace, včetně UNICEF, Červeného kříže a Lékařů bez hranic.

Na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na Přijmout vyjadřujete Váš souhlas s tímto použitím. Další informace o cookies.

Pokročilá nastavení souborů cookies

které zajišťují, že Platforma funguje správně. Tyto soubory cookies umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, ověření identity a správa sítě. Tyto cookies nelze zakázat.

která sbírají data, jejichž účelem je si pamatovat volby Uživatelů, abychom mohli poskytnout lepší a více personalizovanou zkušenost.

které jsou použity ke sledování efektivity reklamních kampaní, abychom mohli poskytnout relevantnější služby a lepší reklamy podle vašich zájmů.

které nám pomáhají pochopit chování návštěvníků na našem webu, objevit chyby a poskytnout lepší celkovou analytiku. Data z cookies analyzujeme v anonymizované podobě.

Tyto soubory cookies se používají k získání souhlasu s přenosem uživatelských údajů pro reklamní účely.

Tyto soubory cookies zajišťují použití údajů k personalizaci reklam (jako např. remarketing).